วัดกกม่วง

วัดกกม่วง

📢วัดกกม่วง ชุมชนบางปลาม้า 

🙏วัดกกม่วง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2354 รับวิสุงคามสีมา เมื่อ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2526

💭เจ้าอาวาส พระครูปลัด อุทัย ปวโร

💭วัดกกม่วง เป็นอีกหนึ่งวัดที่ติดกับแม่น้ำทำให้บรรยากาศโดยรอบของวัดร่มเย็น ทั้งนี้ยังมีการบูรณะและการสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่ม ทำให้ประชาชนที่จะนำของต่าง ๆ มาถวายวัดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

💭สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่ วัดกกม่วง ไม่ได้มีแค่บรรยากาศที่ร่มเย็นของภายในวัด หรืออาคารต่าง ๆ ภายในวัดอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีเรือหางยาวที่เป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่ทางวัดภูมิใจนำเสนอแก่นักท่องเที่ยวให้ได้มาเยี่ยมชม และถ่ายรูปกลับไปอวดที่บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *