กล้วยตาก

กล้วยตาก

กล้วยตาก

                      เนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ชาวสุพรรณ จึงคิดสินค้าที่แปลกใหม่ออกมา กล้วยและเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง กล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านบ่อกรุ จึงได้นำกล้วยสุกมาแปรรูปต่าง ๆ เช่น กล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยแผ่นอบ กล้วยหยี คุกกี้ ข้าวเกรียบ และผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่กลุ่มได้ทำการผลิตและสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่ม คือ กล้วยแผ่นอบ ปัจจุบันกลุ่มได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไว้หลากหลายชนิด เพื่อที่จะได้นำมาใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบม้วนโสมจันทร์ เกิดจากแนวคิดการถนอมอาหารจากการทำกล้วยตากแบบดั้งเดิมที่ใช้การตากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แต่กล้วยตากความแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะทางกลุ่มได้มีการคัดสรรกล้วยน้ำว้าที่นำมาแปรรูปโดยทางกลุ่มได้รับคำแนะนำจากฯพณฯท่านบรรหาร ศิลปอาชาให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)นำกล้วยน้ำว้า“พันธุ์กาบขาวสุพรรณบุรี”มาให้ทดลองปลูกเพื่อทำการแปรรูปเพราะกล้วยน้ำว้าพันธุ์นี้มีจุดเด่นคือ เมื่อนำมาแปรรูปแล้วจะได้กล้วยตากที่มีสีเหลืองสวยเสมอ รสชาติหวาน หอมและมีเนื้อนุ่ม และกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็นและลูกค้าที่รักและใส่ใจในสุขภาพ แต่รสชาติยังคงเหมือนเดิม จนทำให้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับดีเยี่ยมจนได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยตาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *