ขุนกำแหง ผู้สร้างบ้านเก้าห้อง

ขุนกำแหง ผู้สร้างบ้านเก้าห้อง

ขุนกำแหงเป็นผู้มีความสามารถ เป็นที่นับถือของชาวลาว และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นนายกองส่วย ทำหน้าที่เก็บอากรเข้ากรุงเทพฯ และเป็น “กำนัน” หัวหน้าหมู่บ้านคอยดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ตัดสินคดีความ และช่วยเหลือขาวบ้านให้ร่มเย็น ได้อพยพมาทางบางปลาม้า และเล็งเห็นทำเลที่ตั้งของ

บริเวณดังกล่าวว่าเป็นทำเลที่ตี จึงได้ช่วยกันปักหลักตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือนจนมั่นคงขึ้น ขุนกำแพง

แหงฤทธิ์จึงได้สร้างบ้านขึ้น แต่ต่อมาถูกไฟไหม้เสียหาย จึงได้สร้างบ้านใหม่ดังกล่าว มีจำนวนเก้าห้อง

และมีศาลเจ้าอยู่กายในบริเวณเดียวกันด้วย ตั้งแต่นั้นมาสู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *