นิราศสุพรรณ

นิราศสุพรรณ

นิราศสุพรรณ

กล่าวคือ สุนทรภู่ ได้เดินทางมาเมืองสุพรรณบุรี ใน ปี.พ.ศ.2379 และได้ผ่าน “บางปลาม้า” คำว่า “บางปลาม้า” พบเห็นครั้งแรกในโคลงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ ที่เดินทางมาตามลายแทงเพื่อค้นหาปรอท ปูนเพชร เหล็กไหล เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมสำคัญในการเล่นแร่แปรธาตุ ที่ทำให้โลหะกลายเป็นทองคำ ซึ่งตามลายแทงบอกว่ามีอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรี จนผ่านมาถึงบ้านบางปลาม้า ต้องถือว่าเป็นปีที่ทำให้ทุกคนได้รู้จัก คำว่า “บางปลาม้า” ครั้งแรกในเอกสาร

ท่านได้กล่าวถึงการเดินทางผ่านบางปลาม้าไว้ ดังนี้

112

บางปลาม้าป่าอ้อ. กอรกำ

ไม้ไผ่ใหญ่สลวยลำ สล้างเฟื้อย

ชาวบ้านย่านนั้นทำ ที่ไร่ ไว้แฮ

ปลูกผักฟักแฟงเลื้อย ลูกห้อยย้อยไสว ฯ

จากเนื้อหาของโคลงนิราศสุพรรณ เมื่อผ่าน “บางปลาม้า”

จะพบว่าได้บรรยายถึงป้าอ้อขึ้นเป็นกอมากมาย อีกทั้งป่าไผ่ดงใหญ่ลำไม้ไผ่ใหญ่สูงลำต้นไผ่สวยงาม อีกทั้งชาวบ้านบางปลาม้ายังปลูกผักฟักแฟงและทำร้านให้เลื้อยขึ้นไปออกผลห้อยระย้าเต็มไปหมดเป็นวิถีชีวิตริมแม่น้ำสุพรรณบุรีแต่โบราณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *