บ้านเฮือนชุมชนไทยพวน 

บ้านเฮือนชุมชนไทยพวน 

บ้านเรือนคนไทยพวนสมัยกว่าครึ่งศตวรรษมา ว่ากันว่าบ้านเรือนสมัยนั้นนิยมปลูกบ้านทรงไทยจั่วแหลม และทรงปั้นหยา นิยมทำเป็นเรือนเครื่องผูกลุฟัก ใซ้ไม้สักเป็นส่วนใหญ่ เพราะสมัยนั้นอุดมไปด้วยป่าไม้

  บ้านบางหลังก็นำเอาไม้ไผ่มาสานขัดแตะผสมผสานกับไม้จริงหลังคาบ้านเรือนยุคนั้นนอกจากจี่มุงจากสังกะสีแล้ว ผู้มีฐานะจะจี่มุงกระเบื้องทรายอัด ละจะจี่ระบุ ปี พ.ศ.ที่สร้าง หรือคำอวยพรเป็นมงคลต่าง ๆ

     แต่มายุคสมัยนี้บ้านเรือนก็ทรุดโทรมตามกาลเวลา การซ่อมบ้านเรือนเป็นการอนุรักษ์หลังเก่าไว้ บางบ้านใซ้วัสดุตามยุคสมัยเพราะประหยัดสะดวก บางบ้านเน้นอนุรักษ์ใซ้วัสดุของเก่า แต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมการดีดบ้าน อันนี้แล้วแต่ความพอใจของเจ้าของบ้านหรือตามคำแนะนำของซ่าง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *