ประเพณีหาบจังหัน

ประเพณีหาบจังหัน

ประเพณีหาบจังหัน

ตักบาตรหาบจังหันประเพณีสุดแปลกที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นของชาวไทพวน

ตักบาตรหาบจังหันประเพณีสุดแปลก !!! ที่ใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นซึ่งเราได้ไปสัมผัสและได้พบเห็นกับวิถีชีวิตชุมชนของชาวไทพวนบอกได้เลยว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นการนำกับข้าวไปถวายพระที่วัดคือเมื่อพระสงฆ์เดินกลับวัดไปแล้วแต่ละบ้านก็จะนำอาหารที่จะถวายมาวางหน้าบ้านจากนั้นก็จะมีนางหาบซึ่งเป็นเหมือนสะพานบุญนำอาหารของแต่ละบ้านที่วางไว้หาบไปถวายพระสงฆ์ที่วัดนั่นเองซึ่งการตักบาตรลักษณะนี้มักพบเห็นในประเทศลาวซึ่งในประเทศไทยก็จะมีชาวไทพวนอยู่ตามชุมชนหรือบางจังหวัดในไทยเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *