พระอุโบสถไม้ วัดบ้านสูตร

พระอุโบสถไม้ วัดบ้านสูตร

พระอุโบสถไม้ วัดบ้านสูตร

วัดบ้านสูตร วัดที่สร้างสร้างพระอุโบสถทรงเรือนไทยด้วยไม้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่จะเป็นถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนา

พระอุโบสถหลังนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552  แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมากแล้วโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านสูตร สร้างขึ้นจากแนวคิดสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลาง  เนื่องจากชุมชนชาวไทยพวนนั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนไทยพื้นถิ่น และการก่อสร้างบ้านเรือนในยุคหนึ่งนั้น นิยมปลูกเรือนทรงไทยเครื่องผูก ฝาประกนลูกฟักด้วยไม้สัก ทั้งทรงไทยจั่วแหลม และทรงไทยปั้นหยา การสร้างพระอุโบสถทรงเรือนไทยด้วยไม้สักนี้ จึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยและให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบงาน สถาปัตยกรรมไทยโบราณ เพื่อประโยชน์ทั้งการประกอบศาสนกิจ การศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *