เก้าห้องเฟรม

เก้าห้องเฟรม

เก้าห้องเฟรม

ในอดีตเคยเป็นร้านถ่ายรูป ปัจจุบันเปิดเป็นร้านขายกล้วยไม้แต่ภายในร้านก็ยังคงมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ถ่ายรูปโบราณจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมภายในร้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *