กระเป๋าผ้าไหมญี่ปุ่น

กระเป๋าผ้าไหมญี่ปุ่น

กระเป๋าผ้าไหมญี่ปุ่น ตลาดเก้าห้อง เป็นตลาดใหญ่อยู่ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ผู้ชายในหมู่บ้านมักทำเครื่องมือจักสาน หาอาหาร ในชุมชนยังคงเหลือแต่ผู้หญิงและกลุ่มผู้สูงอายุและจะว่างจากงานเกษตรกรรม

แรงบันดาลใจ ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องของงานฝีมืออยู่แล้วประกอบกับเห็นว่าในยุดสมัยนี้ผู้หญิงเริ่มมีความสนใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ hand made กระเป๋าถักเชือกร่มเป็นหนึ่งผลิภัณฑ์ที่มีความสวยและดูหรูหรา ซึ่งคนในชุมชนพอจะมีพื้นฐานในการถักโครเชอยู่แล้วจึงสนใจทำ และได้พัฒนารูปแบบและลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการ ปัจจุบันมีรายได้เสริมจากกการถักกระเป๋าขายเป็นงานอดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *