กาละเเม

กาละเเม

กาละเเม

เป็นขนมหนึ่งในสามชนิดที่นิยมทำขึ้นในวันปีใหม่ของชาวบ้านในสมัยก่อน นิยมทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งสิ่งที่จะต้องทำให้เสร็จก่อนวันสงกรานต์ก็คือ  ข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแดง และกาละแม เพราะการทำขนมเหล่านี้ จะต้องอาศัยแรงงานคนมาช่วยกันกวน จึงถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย

ปัจจุบัน กาละแมมีหลากหลายสี และมีรสชาติที่แตกต่างกัน แต่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงยุคปัจจุบัน

กาละแม สูตรโบราณ จากหมู่บ้านวัดโพธิ์ศรี กวนกันเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *