ขนมจันอับ

ขนมจันอับ

จันอับเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำจีนที่มีความหมายว่ากล่องใส่ของกล่องบูชาหรือปิ่นโตโดยภายในกล่องจะใส่ขนมที่เรียกว่าแต้เหลี้ยว (เต่เหลียว) แต่ในปัจจุบันนี้ความหมายของคำว่าจันอับกลายเป็นขนมหวานอย่างแห้งของจีน 

โดยขนมจันอับสูตรอร่อยสดใหม่มีขายที่ร้านขนมเปี๊ยะอายุกว่า 80 ปีของตลาดเก้าห้องตลาดเก่าโบราณอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในของดีของเด่นที่สร้างชื่ออีกหนึ่งอย่างให้ตลาดเก้าห้องเพราะพ่อค้าแม่ค้าจากหลายๆพื้นที่เกือบทั่วประเทศต่างมุ่งหน้ามาสั่งขนมสำหรับเทศกาลจีนและเป็นของฝากจากตลาดเก้าห้องแห่งนี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อร้านตั้งกุ้ยกี่ (ร้านจันอับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *