ขนมดอกจอก

ขนมดอกจอก

ขนมดอกจอกเป็นขนมโบราณเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยก่อนแต่ในปัจจุบันเริ่มจะหาทานยากเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไรนักเนื่องจากไม่ค่อยเป็นที่นิยมจากเด็กรุ่นใหม่

ตลาดเก้าห้องเป็นสถานที่หนึ่งที่มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและการติดต่อค้าขายกับชาวจีนไทพวนโดยส่งเสริมการขายสินค้าซึ่งกันและกันตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารการกินร่วมไปด้วยต่อมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นวัตถุดิบที่หาได้ 

ขนมดอกจอกที่ตลาดทำสดใหม่ทุกวันและอาชีพทำขนมดอกจอกเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเนื่องจากเป็นขนมไทยที่ทำง่ายราคาไม่แพงและมีความอร่อยในสมัยก่อนเป็นที่นิยมมากจะเป็นหนึ่งในขนมที่จัดขึ้นในงานและพิธีการสำคัญต่างๆเช่นงานบวชงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นไม่แพ้ขนมไทยอย่างทองหยิบทองหยอดหรือฝอยทองที่เป็นที่นิยมทั่งในอดีตและปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *