ข้าวหลาม

ข้าวหลาม

ข้าวหลาม

ข้าวหลามเป็นอาหารที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ด้วยกรรมวิธีการทำแบบภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น จนได้รับความนิยมการทำข้าวหลามตามประเพณีของชาวไทพวน จะทำเพื่อถวายพระใน วันเพ็ญเดือน 4 หรือประมาณเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการทานร่วมกับการทานข้าวจี่ และข้าวล้นบาตร นับเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของบางปลาม้า มีร้านขึ้นชื่อที่ยังเปิดขายอยู่นั้นก็คือ ร้านบังข้าวหลาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *