ตุ๊กตาข้าวสาร

ตุ๊กตาข้าวสาร

ตุ๊กตาข้าวสารเป็นของเล่นภูมิปัญญาชาวบ้านของ อ.บางปลาม้า เป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมากว่า 100ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *