ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ

ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ

ประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้ง 100 กว่าปีประเพณีแห่งการสืบสารวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวบ้าน สองฝั่งริมแม่น้ำสุพรรณบุรี

งานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ที่แม่น้ำท่าจีนหน้าวัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ ประมาณ 100 กว่าปี อันเป็นประเพณีที่งดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวบ้านแหลมใช้แม่น้ำท่าจีนเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการดำรงชีวิตจากวิถีชีวิตของ ชาวแม่น้ำ ที่พระสงฆ์ จะใช้เรือพายออกรับบิณฑบาตจากชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำเป็นประจำ เมื่อว่างเว้นจากการทำนา ก็จะนิมนต์พระรับบิณฑบาตรพร้อมกันในช่วงเวลารุ่งอรุณประมาณตีหาครึ่งถึงหกโมงเช้า ของวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
และ เพื่อสืบสานฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านไทยญวนที่อาศัยชาวบ้านไทยญวณจะร่วมแรงร่วมใจกันอัญเชิญองค์แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลลงเรือที่ตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันต่างๆ อย่างสวยงาม ขบวนเรือแห่แม่พระจะล่องไปตามลำคลองประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้สวดภาวนาขอพรและขอบคุณแม่พระที่ได้ประธานทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *