โรงพิมพ์ไพโรจน์

โรงพิมพ์ไพโรจน์

โรงพิมพ์ไพโรจน์ เป็นโรงพิมพ์เก่าแก่ประจำตลาดเก้าห้อง ภายในมีเครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์มากมาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีสาธิตการพิมพ์แบบโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชม ปัจจุบันยังเปิดให้บริการอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *