โรงสีเก่านายทองดี

โรงสีเก่านายทองดี

โรงสีแห่งนี้เคยเป็นของนายทองดี อยู่บริเวณตลาดกลาง โรงสีมีขึ้นมาก่อน จะสร้างตลาดเก้าห้อง เเละภายหลังนายฮง ได้สร้างตลาดกลางเพิ่มขึ้นอีก 10 ห้อง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ในอดีตมีท่าเรือที่สำคัญในการขนส่งซื้อขายสินค้าข้าวสารอีกทั้งยังมีท่าเรือในการรับส่งชาวบ้านในตลาด รวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงที่ต้องการเดินทางไปยังตัวเมือง จ.สุพรรณบุรี, บางกอก(กทม.) ฯลฯ ปัจจุบันตลาดกลางมีอายุประมาณ 87 ปี เคยใช้เป็นที่ถ่ายภาพยนต์ ละคร และโฆษณามาแล้วมากมาย เช่น อั้งยี่, 7 ประจันบาน, อยู่กับก๋ง, แม่เบี้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *