การสร้างตลาดเก้าห้อง

การสร้างตลาดเก้าห้อง

การสร้างตลาดเก้าห้อง

เป็นตลาดห้องแถวเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อายุประมาณ 100 ปีสร้างขึ้นประมาณต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยใช้การสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน มีลักษณะเป็นเรืองแถวไม้ 2 ชั้นพระชาญสุวรรณเขต คือผู้ทำการสร้างรูปแบบการก่อสร้าง เป็นเรือนแถวไม้ยาวต่อเนื่องทั้งสองฝั่งขนาบทางเดินตรงกลาง และสร้างหลังคาคร่อมระหว่างเรือนแถวทั้งสองฝั่งที่หันหน้าเข้าหาทางเดินตรงกลาง เนื่องจากสถาปัตยกรรมแบบจีนนั้น ไม่สลับซับซ้อนมากนัก อีกทั้งยังทำให้ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างลงตัว จึงจะเห็นได้จากบ้านเรือนในตลาดเก้าห้อง ที่มีมากว่า 100 ปีจนถึงปัจจุบันนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *