การแข่งขันเรือยาว

การแข่งขันเรือยาว

การแข่งขันเรือยาว

การแข่งขันเรือยาวของอำเภอบางปลาม้า เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณกาลนานกว่า 100 ปี ในปี พ.ศ. 2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรี ทางน้ำ และโปรดให้ข้าราชบริพารปลูกพลับพลาที่ประทับ ที่ลาดปลาเค้า และมีกระแสรับสั่งให้เชิญเรือยาวในอำเภอบางปลาม้า มาแข่งขันหน้าพลับพลาที่ประทับ ซึ่งในกาลนั้นมีเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน 7 ลำคือ เรือเข็มทอง เรือหงส์ทอง เรือมะนาวกลิ้ง เรือศรีสุวรรณ เรือธนูทอง เรือมณีเมขลา และเรือเหลืองประดับ เรือที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้คือ เรือเหลืองประดับ จากวัดทุ่งอุทุมพร ได้รับขันเงินพระราชทานสลักชื่อปรากฏที่ขันว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *