คลองบางปลาม้า

คลองบางปลาม้า

📣คลองบางปลาม้า
🌉จากโคลงนิราศสุพรรณบทหนึ่ง ได้บรรยายถึงท้องน้ำลำคลองในบางปลาม้า โคลงสี่สุภาพทำให้เราเห็นภาพในอดีตของท้องน้ำลำธารในบ้านเมืองแห่งนี้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว
💭สำหรับชื่อบางปลาม้า มีอยู่ด้วยกัน 2 นัยยะ สิ่งแรกคือเมืองสุพรรณเป็นเมืองหน้าด่านมีการทำสงครามอาจจะมาจากบางพม่า และผิดเพี้ยนมาเป็นบางปลาม้า โดยคลองบางปลาม้าหรือคลองบางพม่าที่พม่ามาขุดไว้สำหรับทำสงคราม และ อีกนัยยะหนึ่งอำเภอบางปลาม้าในอดีตมีปลาชนิดหนึ่งชุกชมคือปลาม้า โดยชาวบ้านจับปลาจะพบปลาม้าทุกครั้งจึงสันนิฐานว่าชื่ออำเภอมาจากปลาม้า
💭ปลาม้ามัจฉาพื้นถิ่นของไทยที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำภาคกลางตอนล่าง พบมากที่สุดในแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเด่นนั้นอยู่ที่ครีบหลังของตัวปลาจรดโคนหางเหมือนแผงคอของปลาม้า
💭นี้คือหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกผู้คนในปัจจุบันที่รับรู้ว่าปลาที่ชุกชมในแม่น้ำลำคลองในที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาม้าหรือปลาชนิดใด ๆ ก็แทบจะสูญพันธ์ไปตามธรรมชาติเสียแล้ว อาจจะทำให้เราอุปมาอุปมัยได้ว่าบางปลาม้าในยุคนี้กล่าวเป็นบางปลาชัยไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *