งานสมโภชประจำปีของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

งานสมโภชประจำปีของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

งานสมโภชประจำปีของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

งานสมโภชประจำปีของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือที่เรียกกันว่า งานทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี งานทิ้งกระจาด เป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานมาก ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยังมีชีวิตอยู่ และผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงตัวเมือง หรือต่างอำเภอ ทราบว่าได้มีการจัดงานทิ้งกระจาดขึ้นมาแล้วราว ๆ ๑๓๐ ปี ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ ขึ้นครองราชย์ และตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๓ รัตนโกสินทร์ศก (รศ. ๙๙ ปี) ปีมะโรง สถานที่จัดงานในสมัยแรก ๆ จัดที่ตลาดใหม่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรี ในอดีต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *