บ้านเก้าห้อง

บ้านเก้าห้อง

บ้านเก้าห้อง เป็นบ้านของขุนกำแหงฤทธิ์ ต้นตระกูลของ คุณวิบูลย์ คุณเสมอใจ ประทีปทอง ตั้งอยู่ข้างวัดลานคา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามตลาดเก้าห้อง เป็นบ้านเรือนไทยฝาประกัน

ใต้ถุนสูง ปลูกอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ภายในบ้านจะแบ่งออกเป็น 9 ห้อง

ห้องที่ 1  เป็นห้องรับแขกที่มาติดต่อ

ห้องที่ 2  เป็นห้องเก็บหลักฐานภาษีอากรส่วยต่าง ๆ

ห้องที่ 3  เป็นห้องเก็บรักษาตำรายาแผนโบราณ

ห้องที่ 4  เป็นห้องดูฤกษ์ยาม พิธีกรรมต่าง ๆ

ห้องที่ 5  เป็นห้องเก็บตำราฤาษีตัดตน ตำรานวดแผนโบราณ

ห้องที่ 6  เป็นห้องกักขังผู้กระทำความผิดลหุโทษ มีโซ่ตรวนไว้ล่าม

ห้องที่ 7  เป็นห้องเก็บสิ่งของพัสดุเครื่องใช้

ห้องที่ 8  เป็นห้องนอน

ห้องที่ 9  เป็นโรงครัว

ต่อมาในปี พ.ศ.2467 โจรได้ปล้นแพของนายบุญรอด และได้ทำการประทุษร้ายนางแพจนถึงแก่กรรมหลังจากนั้นไม่นาน นายบุญรอด ได้สมรสกับ นางส้มจีน และเริ่มวางแผนผังสร้างตลาดบริเวณฝั่งแม่น้ำท่าจีนตรงข้ามกับบ้านเก้าห้อง โดยโยกย้ายแพทั้งหลายขึ้นไปค้าขายบนบกจึงเกิดเป็นตลาดขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขายทางน้ำในบริเวณนั้น จึงนำชื่อบ้านเก้าห้องมาตั้งเป็นชื่อตลาด จึงเรียกตลาดนี้ว่า “ตลาดเก้าห้อง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *