ประวัติชุมชนบางปลาม้า

ประวัติชุมชนบางปลาม้า

สุพรรณบุรี  แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ ตำบลบางปลาม้า 

บางปลาม้า เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 3.98 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเกิดจากการทับถมกันของตะกอนลำน้ำ มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจากทิศตะวันออกสู่ทิศใต้ผ่านชุมชนเมืองสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำนาข้าว ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทาง ทิศเหนือ 110 กิโลเมตร อำเภอบางปลาม้า มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่สำคัญ ทั้งประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่  ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประเพณีบุญบั้งไฟชาวไทพวน และประเพณีตักบาตรกลางน้ำ
ในปี พ.ศ. 2440 กำหนดเขตอำเภอบางปลาม้าตรงกับสมัยพระสมุทรคณานุรักษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนตอนใต้ มี “ปลาม้า” ชุกชุม ที่ว่าการอำเภอหลังแรกตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางปลาม้า ในปี 2442 เกิดเพลิงไหม้จึงได้ย้ายมาสร้างยังสถานที่ในปัจจุบัน

อำเภอบางปลาม้าจึงเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งธรรมชาติภูเขา  ตลาดเก่าโบราณ ชุมชนวิถีชีวิต วัดวาอาราม และแหล่งประวัติศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *