ประวัติบ้านเก้าห้อง

ประวัติบ้านเก้าห้อง

บ้านเก้าห้อง นับเป็นสถานที่บันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ บ้านโบราณชื่อแปลกนี้ ได้บอกเล่าความเป็นมาของชุมชนที่ได้ชื่อตามบ้าน

บ้านเก้าห้อง เป็นบ้านของขุนกำแหงฤทธิ์ ต้นตระกูลของ คุณวิบูลย์ คุณเสมอใจ ประทีปทอง ตั้งอยู่ข้างวัดลานคา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามตลาดเก้าห้อง เป็นบ้านเรือนไทยฝาประกันใต้ถุนสูง ปลูกอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ภายในบ้านแบ่งออกเป็น 9 ห้อง เเต่ละห้องดังนี้ ห้องรับแขกที่มาติดต่อ , ห้องเก็บหลักฐานภาษีอากรส่วยต่าง ๆ, ห้องเก็บรักษาตำรายาแผนโบราณ, ห้องดูฤกษ์ยาม พิธีกรรมต่าง ๆ ห้องเก็บตำราฤาษีตัดตน ตำรานวดแผนโบราณ, ห้องกักขังผู้กระทำความผิดลงโทษ มีโซ่ตรวนไว้ล่าม,ห้องเก็บสิ่งของพัสดุเครื่องใช้, ห้องนอน, โรงครัว นอกจากนี้ภายในบริเวณบ้านจะมีศาลปู่ศาลย่าเป็นที่เคารพบูชาด้วย

คำว่า  “เก้าห้อง”  นำมาจากชื่อของบ้านเก้าห้อง ซึ่งเป็นบ้านโบราณที่มีประวัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังจากที่มีชุมชนหนาแน่น  ก่อสร้างโดยคหบดีเชื้อสายจีนคนหนึ่งชื่อ“นายบุญรอด  เหลียงพานิช” ซึ่งเดิมชื่อ  “นายฮง“  บิดาเป็นคนจีนอพยพ ได้มาทำการค้าขายที่ริมแม่น้ำท่าจีน และมีกิจการค้ารุ่งเรืองดี ในราว   พ.ศ. 2424  ได้แต่งงานกับ  “นางแพ”  ซึ่งเป็นหลานสาวของขุนกำแหงฤทธิ์แห่งบ้านเก้าห้อง และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีแม้กาลเวลาจะผ่านมากว่า 100 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *