พิธีปลุกหลุ่มบ๊าน

พิธีปลุกหลุ่มบ๊าน

📢พิธีปลุกหลุ่มบ๊าน หรือ ปุ่ม บ๊าน ของชาวไทพิธี ปลุกหลุ่มบ๊าน หรือ ปุ่ม บ๊าน ของชาวไท#ชุมชนบางปลาม้ายพวน บางปลาม้า

🙇เป็นพิธีการ “ตั๊งสิมบ๊าน” หรือ หลักบ้านหลักเมือง ของพี่น้องซาวไทยพวน บ้านไผ่เดี่ยว หมูที่ 9 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

💭ก่อนจะถึงเวลาตั้ง ขั้นตอนแรกจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ก่อน จากนั้นตอนเช้าจึงถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พระจะสวดมนต์ นำสิ่งไม่ดีไม่งามออกไป พอได้ฤกษ์งามยามดี ก็จะทำพิธีเอาเสาลงหลุม ผู้ทำพิธีจะผูกพวงมาลัย ผ้าสามสี ปิดทอง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จะนำเงินทองลงหลุมก็ได้

💭พิธีต่อไปเป็นการทำพิธีเสียเสื่อม ผู้ทำพิธีคือ ลุงจ้าย หอมสุวรรณ, ลุงไสว อินทรีย์วงศ์, ลุงบุญส่ง หอมสุวรรณ, ลุงสวรรค์ อ่อนศรี โดยจะใส่ชุดขาว ผ้าขาวโพกหัว พิธีเสียเสื่อมจะใช้เวลานานเติบ จากนั้นนำดินเก่า แล้วเอาดินบนมาใส่แทน มีการฟื้นดิน เจอไหเงิน ไหทอง บ่งบอกถึงความมีโชคชัย ลาภผล พูนทวี ทำมาค้าขึ้น อยู่ดีกินดี อุดมสมบูรณ์

💭หลังทำพิธีเสียเสื่อม กก็จะมีพิธีสู่ขวัญ นำเอาพรสู่ขวัญบ้านเรือน มาเป็นบทสู่ขวัญในที่นี้ โดยลุงจ้าย หอมสุวรรณ เป็นหมอพร หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีของคนทรงเจ้า ต่อมาดูว่าสมควรหรือยัง จากนั้น ชาวบ้านจะมาปิดทองที่เสา

💭การทำพิธีมีความละเอียดอ่อน ทุกขั้นตอนจะทำให้ถูกต้องตามเเบบโบราณ เพื่อเป็นหลักชัยให้หมู่บ้าน และให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปได้อยู่ดีมีสุข มีความรักใคร่ปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไป พิธีนี้ชาวบ้านจะทำมาตั้งเเต่ครั้งที่มาตั้งหมู่บ้านใหม่ ๆ ชาวไทพวนทุกหมู่บ้านจะทำพิธีนี้ เเต่ที่ยังได้เห็นพิธีนี้อยู่ เพราะว่าชาวบ้านได้นำเอาดินใหม่ มาถมให้สูงขึ้น เลยจำเป็นต้องมาทำพิธี ตั้งเสาบ้านใหม่ ใครอยากเห็นหรือรู้รายละเอียดของพิธีการนี้ สามารถไปศึกษาหาข้อมูลกับคนเฒ่า คนแก่ ชาวไทพวนบ้านไผ่เดี่ยวได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *