วัดขุนไกร

วัดขุนไกร

📢วัดขุนไกร ตำบลบางปลาม้า

🙏วัดขุนไกร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ 75 ตำบล บางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150

💭เจ้าอาวาส พระครูวิมลปริยัติกิจ

💭ขุนไกร เป็นชื่อของพ่อขุนแผน ซึ่งเป็นนักรบที่เก่งกาจ ที่ได้ชื่อว่า วัดขุนไกร เพราะวัดนี้สร้างไว้เพื่อเป็น อนุสรณ์สถานถึงขุนไกรพลพ่าย นั้นเอง

💭อุโบสถหรือโบสถ์ของวัดขุนไกร คาดว่ามีอายุราว 700-800 ปี เมื่อถึงหน้าน้ำท่วมจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำ ทำให้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่ได้ จึงได้จ้างช่างมาทำการยกให้สูงขึ้น เมื่อขุดดินใต้ฐานพระประธานลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร จึงพบพระ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ ถูกฝังอยู่จำนวนมาก จึงทำการเก็บขึ้นมา เมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างเดินทางมาดูกันจำนวนมาก จนทางวัดต้องปิดอุโบสถไว้ชั่วคราว เพราะเกรงว่าชาวบ้านจะแอบลักลอบเข้าไปขุดหาพระที่คาดว่ายังมีอีกจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *