วัดบ้านด่าน

วัดบ้านด่าน

📢วัดบ้านด่าน ตำบลบางปลาม้า

🙏วัดบ้านด่าน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2385 รับวิสุงคามสีมา เมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2520

💭เจ้าอาวาส พระอธิการนพดล จิรสีโล 

💭วัดบ้านด่าน เป็นวัดที่มีอากาศเย็นสบาย เพราะวัดติดกับริมน้ำ ทางวัดจึงจัดทำซุ้มศาลาริมน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้ทำบุญปล่อยปลา หรือสามารถให้อาหารปลาที่ริมน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น

💭วัดบ้านด่าน มีศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องขอพร นักท่องเที่ยวจึงนิยมมากราบไว้กัน นั้นก็คือ ศาล หลวงปู่ขาบ หรือ ศาล หลวงพ่อขาบ นั้นเอง ศาลของท่านตั้งเด่นเป็นสง่า ณ วัดบ้านด่าน นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปที่วัดแห่งนี้จะรู้ได้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *