วัดสวนหงส์

วัดสวนหงส์

📢วัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า

🙏วัดสวนหงส์ตั้งอยู่ที่ 6 หมู่ 8 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามตลาดบางปลาม้า มีแม่น้ำวกอ้อมวัดถึง 3 ทิศ 3 ด้าน จัดตั้งขึ้นเมื่อ พศ. 2379 โดยเศรษฐีสองสามีภรรยา ชื่อ นายสวน กับ นางหงส์ มีศรัทธาสร้างวัดขึ้นมา แล้วเรียกขานชื่อวัดว่า วัดสวนหงส์ ต่อมา ในปีพศ. 2408 ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา

💭เจ้าอาวาสวัดสวนหงส์ ตั้งแต่รูปแรกจนถึงรูปปัจจุบัน มี 1. พระอธิการแก้ว นนฺทโชติ (พศ. 2449-2469) 2. พระครูแก้ว อิสฺสโร (พศ.2469-2489) 3. พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ (พศ.2489-2491) 4. พระครูสุมนคณารักษ์ หรือ หลวงพ่อปลื้ม (พศ.2491-2545) และสุดท้าย พระครูโกศลธรรมานุสิฐ เป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ พศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เจ้าอาวาสผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือจากศิษย์เป็นจำนวนมาก และได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ใหม่ คือ หลวงพ่อปลื้ม

💭วัดแห่งนี้ มีจุดที่น่าสนใจคือ บริเวณหน้าวัดเป็นสถานที่แข่งเรือยาวเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของ อ.บางปลาม้าให้คงอยู่และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น สาเหตุที่เลือกจัดที่อำเภอนี้ เนื่องจาก อำเภอบางปลาม้า เป็นอำเภอที่มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน จึงนับว่า มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ทางเจ้าอาวาสของวัดเองก็ได้สนับสนุนการแข่งขันประเภทนี้ และได้มีการเก็บสะสมเรือชนิดต่างๆที่ได้พบเห็นมาไว้ในวัดได้มากกว่า 70 ลำ ผู้ใดที่ชื่นชอบเรื่องเรือยาว ควรที่จะเข้ามาชมเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *