วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง

📢วัดเสาธงทอง ตำบลบางปลาม้า

🙏วัดเสาธงทอง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. 2460 รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2481

💭เจ้าอาวาส พระปลัด ละเอียด อนาลโย

💭วัดเสาธงทอง ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างวัดมาครบ 100 ปี โดยมีหลักฐานของวัดคือ เขตพระราชทานวิสุงคามสีมา ในสมัย รัชกาล ที่ 6 ระบุ พ.ศ. สร้างวัด ว่า 2460 ปีนี้ ครบ 100 ปี และวันที่ 12 เมษายน 2560 มีพิธีเบิกพระเนตรพระใหญ่ “พระพุทธโสนันทชัยมงคล” โดยมีพระปลัด ละเอียด อนาลโย (อรุณรัศมี) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เป็นประธานนำสร้าง ขนาดสูงเท่าตึก 5 ชั้น

💭ในอดีต พระครูวิหารกิจจานุการ หรือหลวงพ่อปาน โสนนฺโท วัดบางนมโค มาช่วยสร้างอุโบสถ แต่ยังไม่แล้วเสร็จท่านมรณภาพเสียก่อนเมื่อ 26 กรกฎาคม 2481 หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ จึงมาสร้างต่อและมีงานฝังลูกนิมิตเมื่อปี 2497

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *