วัดโพธิ์ลังกา

วัดโพธิ์ลังกา

📢วัดโพธิ์ลังกา ตำบลบางปลาม้า

🙏วัดโพธิ์ลังกา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งวัด เมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2531

💭เจ้าอาวาส พระอธิการวิสูตร กิตติวุฑฺโฒ

💭วัดโพธิ์ลังกา เป็นวัดเป็นวัดที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะเพราะติดกับป่า จึงทำให้บรรยากาศมีความชื้นและร่มเย็น ทางวัดได้มีการปลูกต้นทานตะวัน เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมวัด ถ่ายรูป เสพบรรยากาศโดยรอบของวัดโพธิ์ลังกา 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *