วัดโพธิ์ศรี

วัดโพธิ์ศรี

📢วัดโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาม้า

🙏พระครูโสภณสุตกิจ วัดโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านเกิดประมาณปี 2433 ท่านเป็นคนท้องถิ่นบ้านโพธิ์ นามสกุลท่าน คือ กางกั้น เมื่อครบบวชท่านได้บวช ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ศรี ท่านได้ศึกษาพระวินัยเป็นอย่างดี ตลอดจนได้พัฒนาวัดให้เจริญยิ่งขึ้น ท่านได้สร้างโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี และได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองวัด ต่อมา ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูในปี 2480 และเป็นอุปชายะ และตำแหน่งเจ้าคณะตำบลมะขามล้ม

💭ท่านยังได้สร้างเหรียญรุ่นแรกขึ้นได้แจกชาวบ้าน และผู้ที่มากราบท่านเท่าที่พบเจอมีแต่เหรียญทองแดงกะไหล่ทองส่วนใหญ่ เหรียญรุ่นแรกประสบการณ์ทางด้านแคล้วคลาดและเมตตาดี จึงทำให้ต้องทำขึ้นใหม่เป็นบล็อคหน้าเดิม แต่จะมีรอยแตกที่ใต้หน้าอก รอยแตกที่ริมฝีปากด้านขวา และพระจะพิมพ์ไม่ค่อยติด

💭ต่อมาท่านสร้างเหรียญรุ่นสองปี พ.ศ. 2506 มีเนื้อทองแดงกะไหล่ทองและรมดำ ท่าที่พบเจอท่านได้สร้างเหรียญรุ่น 3 ปี พ.ศ. 2514 เป็นรุ่นท้ายที่สร้างทันท่านปลุกเสก เพราะหลวงพ่อท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบวันที่ 22 กันยายน พ.ศ 2518 สิริอายุ 85 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *