ศาลเจ้าพ่อทุ่งแค

ศาลเจ้าพ่อทุ่งแค

ศาลเจ้าพ่อทุ่งแคเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ปากทางตลาดบนของตลาดเก้าห้อง

ศาลเจ้าพ่อทุ่งแคตั้งอยู่ที่ตลาดบนของตลาดเก้าห้องสุพรรณบุรีเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตลาดเก้าห้องเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาครั้งบรรพชนมานานนับ 100 ปีตั้งแต่ยังเด็กโดยตลาดเกาห้องมีอายุประมาณ 74 ปี   ลักษณะเป็นห้องแถวไม้ 2 ชั้นแบบสถาปัตยกรรมจีน  ประมาณ 20 ห้อง  พระชาญสุวรรณเขตเป็นผู้สร้าง  สถานที่น่าสนใจของตลาดนี้ก็คือ  ฮู้ใหญ่โบราณและม่านชักรอกภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ศาลเจ้าพ่อทุ่งแคการเดินทางสู่ตลาดเก้าห้องจากเส้นทางบางบัวทองสุพรรณบุรีเมื่อถึงอำเภอบางปลาม้าเลี้ยวซ้ายเข้าทางวัดลานคาที่หน้าวัดจะมีสะพานเล็กข้ามแม่น้ำไปตลาดเก้าห้องตลาดเก้าห้องแบ่งออกเป็นสามส่วนเรียกว่าตลาดบนตลาดกลางและตลาดล่างเป็นซอยเล็กๆมีร้านค้าอยู่ตลอดแนวสำหรับศาลเจ้าพ่อทุ่งแคอยู่ตรงปากซอยตลาดบน

ศาลเจ้าพ่อทุ่งแคได้มีการสันนิฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับตลาดล่างที่มีอุเกือบ 100 ปีแต่ที่นำมาตั้งที่ส่วนของตลาดบนนั้นเพราะตามหลังฮวงจุ้ยของการตั้งศาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดินต้องที่ตั้งศาลเจ้าพ่อทุ่งแค่เป็นบริเวณที่ดีที่เหมาะแก่การตั้งศาลเจ้าพ่อทุ่งแคเป็นที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *