ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดล่าง 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดล่าง 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดล่าง เป็นสถานที่สำคัญของตลาดล่างตลาดเก้าห้อง มีงานไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรืองานงิ้วทุกปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *