ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

เรื่องราวของศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลกลางสิ่งศักสิทธิ์คู่ตลาดเก้าห้อง

ศาลเจ้าแม่ทับทิมจากการสันนิฐานเป็นศาลของคนจีนตระกูลแซ่ลิ้มคนจีนจากโพ้นทะเลศาลเจ้าแม่ทับทิมอายุประมาน 100 ปีกว่าบูรณะจากศาลไม้ไผ่เป็นศาลปูนจนถึงทุกวันนี้เป็นที่เคารพบูชาของชาวตลาดและชาวบ้านระแวกใกล้เคียงเหมาะกับการไหว้ขอพรซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะเรียกเจ้าแม่ทับทิมว่าอาม่าและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีน

ใครที่มีเชื้อสายแซ่ลิ้มก็ขอเชิญมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวในเทศกาลสำคัญต่างและเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *