หอดูโจร

หอดูโจร

หอดูโจร

เมื่อปี พ.ศ. 2477 นายบุญรอด (เถ้าแก่ฮง) ได้สร้างป้อมขึ้นมาหลังหนึ่งเป็นสถาปัตย์กรรมแบบจีน ใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปีเศษ ป้อมหรือที่เรียกว่า”หอดูโจร” นี้ในปัจจุบันอยู่ในส่วนของตลาดล่างในตลาดเก้าห้อง

หอดูโจร ตลาดเก้าห้อง มีลักษณะเป็นหอสูง 5 ชั้น กว้างประมาณ 3 เมตรยาวประมาณ 3 เมตร ชั้นบนสุดเป็นดาดฟ้า ที่บริเวณฝาผนังของแต่ละชั้นทุกด้านเจาะรูกลม โตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว เหตุที่สร้างป้อมนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า ในระยะนั้นพวกโจรหรือที่เรียกว่า “เสือ” หลายกลุ่มหลายพวก ได้ออกปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ และแย่งชิงทรัพย์สมบัติต่างๆในหมู่บ้าน และตามริมน้ำท่าจีนเสมอ และโดยเฉพาะนายบุญรอดหรือนายฮง ก็เคยโดนปล้นทรัพย์และทำร้ายนางแพ ภรรยาของนายฮงถึงแก่ความตายมาแล้วนายฮงจึงได้สร้างป้อมไว้สังเกตการณ์ และมีการเตรียมการป้องกันการปล้นสะดมของเสือทั้งหลาย ด้วยการให้อาสาสมัครซึ่งล้วนแต่เป็นชายฉกรรจ์เข้าเวรยามที่ป้อม คอยดูโจรที่จะมาปล้นบ้านในตลาด ซึ่งป้อมนี้สามารถมองเห็นจากรูที่เจาะไว้ได้ในระยะไกล ไม่ว่าทางบกหรือทางน้ำ ถ้าโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้น คนที่ขึ้นไปประจำอยู่ในป้อมตามชั้นต่างๆจะมองเห็น และจะเคาะระฆังให้สัญญาณคนข้างล่างให้เตรียมพร้อมรับมือต่อสู้กับโจร และคนข้างบนก็เอาปืนส่องยิงตามรูทั้ง 4 ด้านของป้อม เพื่อต่อสู่กับโจรที่มาปล้นด้วยเมื่อสร้างป้อมเสร็จแล้วมีพวกโจรผู้ร้ายเข้าปล้นครั้งสองครั้งเท่านั้น แล้วโจรก็ไม่กล้าเข้ามาปล้นอีกเลยในครั้งนั้นป้อมหรือหอดูโจรนี้เมื่อสร้างเสร็จพระยารามราชภักดี เจ้าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้มาเป็นผู้ทำพิธีเปิดหอดูโจรแห่งนี้. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *