เหรียญโปรยทาน

เหรียญโปรยทาน

📣เหรียญโปรยทาน
⚜ เหรียญโปรยทานทำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีต่าง ๆ หรือเป็นของที่ระลึกสำหรับแจกคนในงาน เช่น งานบวช งานแต่ง และงานศพ เป็นต้น
⚜ เหรียญโปรยทาน เป็นสินค้า OTOP ของ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเหรียญโปรยทานที่ทำมาจากยอดใบตาล เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ และเดิมทีทางกลุ่มชุมชนในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำใบตาลที่มีอยู่มากในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบหลักในการพับดอกไม้ใส่เหรียญสำหรับการโปรยทานในงานบุญประเพณีต่าง ๆ ตามวัฒนาธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อเป็นการทดแทนการใช้วัสดุสังเคราะห์จำพวกพลาสติกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มชุมชนในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้มีแนวคิดที่จะสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่
📍#เหรียญโปรยทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *